Bisan TV ba Tigoma Data Sa Ikaw, Salamat Sa Samsung

Samsung sa Smart TV kalagmitan sa pagrekord sa unsay imong pag-ingon diha sa inyong buhi nga lawak ug ipadala kini ngadto sa ikatulo nga partido.

18928 0