sa labing gamay 10 gipatay sa gamhanan nga mga buhawi sa US

At least 10 killed in powerful US tornadoes
sa labing gamay 10 gipatay sa gamhanan nga mga buhawi sa US (pinaagi sa AFP)

Powerful tornadoes tearing across southern United States have killed at least 10 mga tawo, emergency officials in the states of Arkansas and Oklahoma reported late Sunday. The Arkansas Department of Emergency Management said there were eight storm-related…

Enhanced sa Zemanta

Nalangkit nga mga Artikulo