Čak i televizori Može prikupiti podatke o You, Zahvaljujući Samsung

Samsung Smart TV potencijalno može snimiti ono što se kaže u svojoj dnevnoj sobi i poslati ga trećim stranama.

18797 0