'10 Stvari Amerikanci bacati pare’

’10 Things Americans Waste Money On’
'10 Stvari Amerikanci bacati pare’ (preko CNN Video)

Financijski guru Dave Ramsey i njegova kći Rachel Cruze otkrivaju svoju listu '10 Stvari Amerikanaca bacati pare’

Enhanced by Zemanta

Vezani članci