Нова Къща ПП План: Забавяне здравеопазването Закон за една година

New House GOP Plan: Delay Health Care Law for a Year
Нова Къща ПП План: Забавяне здравеопазването Закон за една година (чрез NewsLook)

Видео новини от NewsLook Медии съобщават за новата стратегия почти сигурно ще доведе до правителствена изключване.

Подобрени от Zemanta

Статии