MH370 търсене назад като започва първото правно действие

MH370 search back on as first legal action begins
MH370 търсене назад като започва първото правно действие (чрез AFP)

Най-трудно лов за останки от Малайзия Airlines MH370 възобновено в южната част на Индийския океан в сряда, като американска фирма предприе първите стъпки към потенциално огромни съдебни дела от името на траур семейства. Въпреки огромното и отдалечен район за търсене ...

16145 0