Дори телевизорите могат да съберат данни за Вие, Благодарение на Samsung

Smart TV на Samsung може потенциално да записвате това, което казвате в хола си и да го изпратите на трети лица.

18861 0