14 Times Google Всъщност спаси живота Някой [редник]

14 Times Google Actually Saved Someone’s Life [Ranker]

Повечето хора са запознати с Google главно чрез търсачката си и не дават на компанията като цяло много мисъл.

Но Google е бил отговорен за някои от най-големите и най-интересните технологични нововъведения на 21-ви век.

С подобрения, като например по-бързи интернет със скорост, безплатен интернет достъп за страни в затруднено положение, картографиране на цялата планета от тихите покрайнини на гъстите джунгли, и дори автомобили, които се движат, Google спасява животи в безброй начини.

Прочети цялата статия

18828 8